Eripedagoog

Kaie Ojassalu – eripedagoog/abiõpetaja

Kontakt: kaie.ojassalu@sakuvald.ee

Võtmesõnad:

  • Erilisus

  • Individuaalsus

  • Võimetekohane õppimine

  • Diferentseeritud hindamine

  • Õpimotivatsiooni leidmine

  • Sobivad õppevahendid

  • Sobiv õpikeskkond

Tegevused Kurtna lasteaias

  • laste arengu jälgimine, iseärasuste väljaselgitamine

  • abi kohanemisraskusel

  • kooliküpsuse hindamine

  • abi õpetajatele lapse individuaalse arengukava koostamisel

  • tähelepanu- ja käitumishäiretega lapse toetamine

  • sobivate mängude ja õppevahendite otsimine ja rakendamine

  • lastevanemate nõustamine

  • arenguvestlustel osalemine

Ja Kurtna koolis

  • võimaluste otsimine HEV lapse toetamiseks üldklassi tingimustes

  • individuaalse õppekava koostamise abi aineõpetajatele

  • erimetoodika tutvustamine ja selle rakendamine  HEV laste puhul

  • HEV õppekirjanduse otsimine ja rakendamine

  • abi ja ettepanekud õpikeskkonna kujundamisel

  • käitumise tugikava koostamine

  • lastevanemate nõustamine (nt näpunäiteid kodutööde juhendamisel)

  • arenguvestlustel osalemine

  • andekate toetamine

Lisalugemist:

Eripedagoog lasteaia tavarühmas http://www.opleht.ee/Arhiiv/2004/09.01.04/aine/1.shtml

Abi hariduslike erivajadustega lapsele tavakooli tingimustes http://arhiiv.koolielu.ee/pages.php/0710,21526


%d bloggers like this: