Eripedagoog

Kaie Ojassalu – eripedagoog/abiõpetaja

Kontakt: kaie.ojassalu@sakuvald.ee

Võtmesõnad:

 • Erilisus

 • Individuaalsus

 • Võimetekohane õppimine

 • Diferentseeritud hindamine

 • Õpimotivatsiooni leidmine

 • Sobivad õppevahendid

 • Sobiv õpikeskkond

Tegevused Kurtna lasteaias

 • laste arengu jälgimine, iseärasuste väljaselgitamine

 • abi kohanemisraskusel

 • kooliküpsuse hindamine

 • abi õpetajatele lapse individuaalse arengukava koostamisel

 • tähelepanu- ja käitumishäiretega lapse toetamine

 • sobivate mängude ja õppevahendite otsimine ja rakendamine

 • lastevanemate nõustamine

 • arenguvestlustel osalemine

Ja Kurtna koolis

 • võimaluste otsimine HEV lapse toetamiseks üldklassi tingimustes

 • individuaalse õppekava koostamise abi aineõpetajatele

 • erimetoodika tutvustamine ja selle rakendamine  HEV laste puhul

 • HEV õppekirjanduse otsimine ja rakendamine

 • abi ja ettepanekud õpikeskkonna kujundamisel

 • käitumise tugikava koostamine

 • lastevanemate nõustamine (nt näpunäiteid kodutööde juhendamisel)

 • arenguvestlustel osalemine

 • andekate toetamine

Lisalugemist:

Eripedagoog lasteaia tavarühmas http://www.opleht.ee/Arhiiv/2004/09.01.04/aine/1.shtml

Abi hariduslike erivajadustega lapsele tavakooli tingimustes http://arhiiv.koolielu.ee/pages.php/0710,21526


%d bloggers like this: