Logopeed

Merike Vahtre 

Kontakt: vahtreme@hot.ee

Logopeedi põhifunktsiooniks Kurtna Koolis on kõneravialase töö koordineerimine I-III kooliastmes ja lasteaias,  kõneravitundide ettevalmistamine ja läbiviimine.

Logopeed:

1.  selgitab septembrikuu jooksul välja kõneravi vajavad õpilased ning esitab nende nimed õppealajuhatajale;

2.  moodustab nendest lastest õpperühmad nii, et töös oleks võimalik arvestada laste kõnealaseid ja vaimseid võimeid ning eesti keele tundides omandatavat materjali;

3. kooskõlastab klassijuhatajate ning lasteaia rühmaõpetajatega laste kõneravitundidest osavõtmise ja koostab tunniplaani;

4. viib läbi individuaal-ja kõneravi tunnid;

5.  peab sidet õpetajatega laste õpetamise küsimuses ning annab eripedagoogilist nõu;

6.  võtab vajadusel ühendust lapsevanemaga;

7. uurib nõustamiskomisjoni suunatavat õpilast ja aitab õpetajal ette valmistada vastavaid dokumente.

Lisalugemist

Logopeedide kutsestandard http://www.elu.ee/?go=kutsestandard

Logopeedide eetikakoodeks  http://www.elu.ee/?go=eetikakoodeks


%d bloggers like this: