Psühholoog

Tegevused Kurtna lasteaias

  • koolivalmiduse hindamine

  • abi lapse individuaalse arengukava ja iseloomustuse koostamisel

  • lastevanemate ja õpetajate konsulteerimine

Ja Kurtna koolis

  • õpilaste individuaalne- ja grupinõustamine läbi lahenduskeskse lähenemise ja loovmeetodite (enesehinnagu, motivatsiooni, käitumise, õppimise, emotsionaalse seisundi jms seotud küsimustes)

  • sotsiaalsete oskuste ja suhtlemise õpetamine

  • karjääriõppe koordineerimine

  • võimete testide läbiviimine

  • lastevanemate ja õpetajate konsulteerimine

  • rahulolu-uuringute läbiviimine

Lisalugemist:

Koolipsühholoog on õpetajale toeks http://www.opleht.ee/?archive_mode=article&articleid=1367


%d bloggers like this: