Lasteaiast kooli

Kurtna Koolis on nii lasteaed kui ka kool ühe katuse all, mistõttu saame lastele ülemineku ühest astmest teise hõlpsamaks muuta. Selleks on meil armsad, hoolivad ja õpetada soovivad lasteaiaõpetajad ühelt poolt lapsi saatmas ja usinad, huvitatud ja distsiplineeritud kooliõpetajad teiselt poolt lapsi vastu võtmas. Tavaliselt läheb lapse tee lasteaiast kooli väga lihtsalt, ilma kolmandaid osapooli asjasse segamata, teinekord on aga abiks meie koostöövalmid erispetsialistid.

Kooliminevate laste arengu jälgimine

– Sügisel vaatleb ja hindab eripedagoog laste oskusi ja käitumist ning selgitab välja lisatoetust vajavad lapsed. Samuti viib rühmaõpetaja lapsega läbi „Arengu jälgimise mängu“ (Rebane, Kirbits & Varik, 2010) ning täidab vastava arengutaseme vaatluslehe.

– Enne arenguvestluste algust viib koolipsühholoog läbi koolivalmidust hindava joonistustesti ja annab selle kohta kirjaliku tagasiside rühmaõpetajatele ja vajadusel ka eripedagoogile.

– Kevadel viib logopeed läbi koolivalmiduse testi ning rühmaõpetaja kordab  „Arengu jälgimise mängu“ (Rebane, Kirbits & Varik, 2010) raskemat varianti.

– Vajadusel toetab õpetajaid, lapsevanemaid ja lapsi oma nõu ja jõuga psühholoog.

Testide ja vaatluste tulemusel selekteeritakse välja lapsed, kes vajavad oma teel kooli lisatoetust või hoopis koolipikenduse näol lisaaega.

Lisatoetus võib olla:

– logopeedi abi kõneravis

– eripedagoogi abi tähelepanu ja mälu treenimisel

– psühholoogi abi emotsioonide ja suhtlemise õppimisel

– üritustesari Kooli Kogu Perega

Kooliks valmis lapsele väljastab lasteaed sel aastal esimest korda koolivalmiduse kaardi, mis on kooli sisseastumise juures sama oluline dokument kui teisedki.

Kooli Kogu Perega

See on koolitussari, kus viiel laupäeval korraldatakse sügisel kooliminevatele lastele ja nende vanematele kooli ja koolielu tutvustavaid tunde. Laste olemist sisustavad erinevad algklasside õpetajad, seal hulgas ka nende päris oma esimene ÕPETAJA. Lastevanematele pakuvad huvitavate teemade üle järelmõtlemisainet erinevad koolis töötavad inimesed, kes kindlasti ka nende lastega tihedalt kokku hakkavad puutuma. Näiteks direktor, õppealajuhataja, logopeed, eripedagoog, psühholoog, meditsiinitöötaja.

Ootame Teid meie KOOLI KOGU PEREGA!


%d bloggers like this: