Väärikas mina

Kurtna Kool sündis 2008. aastal peaaegu puhta lehena. Koolimajas alustasid tööd paljud uued inimesed ning õppimine jätkus uue õppekava alusel. Iga kooslus vajab aga ühiseid põhitõdesid – väärtuseid, millest oma toimimises lähtuda. Mitmete visioonipäevade ja mõttetalgute pidamise järel jõutigi Kurtna Koolis ühisele nõule visiooni ja põhiväärtuste osas.

Oleme sõbralik maakool, kus toimetavad eluterved inimesed ja õppimine on au sees.

Meie tunnuslause onMesi peitub igas õies”, millega väärtustame:

SÕBRALIKKUST – igaühes on peidus midagi head, isegi siis, kui seda ei soovita või julgeta välja näidata;

TARKUST – areng-loovus-tahe – oleme erinevad, „väärtusliku nektari – mee” kättesaamine sõltub õie (õpilane-õpetaja-lapsevanem-kolleeg) ehitusest ning selleks on vaja erinevaid oskusi ja tahet areneda-muutuda-kohanduda;

ÜHISTUNNET – tervistav mesi (positiivne tulemus) sünnib meeskonna ja huvigruppide ühise pingutuse tulemusena, igaühe panus on oluline ja jagatud rõõm seda magusam.

Iga uus asi on esialgu aga veidi võõras ja natuke kauge. Seetõttu tundus, et kooli väärtused vajaksid inimestes – nii õpilastes, õpetajates kui teistes koolitöötajates – koha leidmist ja juurdumist, milles “Väärika mina” projekt kaasa võiks aidata.

See projekt ei olnudki tegelikult projekt selle sõna otseses tähenduses kuna esialgu projektina paistnud üritus on saanud inimeste seas heaks tavaks – selliseks, et enam teisiti ei tahetagi.

“Väärika mina” raames korraldati erinevad tegevusi ja üritusi, mille eesmärk oli koolipere ühiseid väärtushinnanguid inimesteni viia ja seeläbi koostoimimist paremaks muuta. Kõiki tegevusi koordineeris või viis läbi Kadri Pohlak.

2011/2012 õppeaastal olnud üritused ja tegevused:

• Õpilasesinduse meeskonnakoolitused

Koolitused toimusid kahel päeval ning kestsid terve koolipäeva. Nende toimumise eesmärk oli panna õpilasi läbi meeskonnas ühiselt tegutsemise mõtlema koolikeskkonnas oluliste teemade peale (inimestevahelised erinevused, konfliktid, kiusamine). Usume, et selline tegevus toob kooli teistest ja endast teadlikumad inimesed, kes on sisemiselt piisavalt tugevad, et kanda positiivseid väärtusi ning vähendavad omaenese käitumisega teiste õpilaste tõrjumist, löömist ja norimist.

Samuti koosolemise eesmärk suurendada õpilasesinduse meeskonnatunnet ja koostööd, sest teadupärast sünnivad head ideed ja teod justnimelt sõbralikus, austavas ja turvalises keskkonnas, inimeste hulgas, keda usaldatakse. Selliseid väärtuseid me kahe päeva (kokku 13 tundi) jooksul oma meeskonnas just arendasimegi ning võib öelda, et õpilasesinduse grupp muutus tõepoolest omavahel tuttavamaks, tekkisid koostöö ja usaldus.

• Projekt “Vanem vend, vanem õde”

Alglassilapsed kohtusid järgmisel aastal kooliminevate lasteaialastega, mängisid ja tegutsesid koos nendega. Eesmärgiks oli tekitada tuleva aasta 1. klassi koolijütsidele turvaline ja tuttav vanemate klasside sõpruskondkond, et kooliminek oleks mõnusam.

2010/2011 õppeaastal olnud üritused ja tegevused:

13.oktoobril toimusid VAT Teatri Foorumgrupi etendused õpetajatele ja 8.-9. kl õpilastele.

Teema: tolerantsus, õpilaste-õpetajate vahelised suhted

Mängisid: Heidi Mõttus, Kristel-Liis Feld, Anne-Liis Rips

Jokker (näitemängu juht): Mihkel Roolaid

• Sotsiaalsete oskuste arendamise tunnid ehk Suhtlusõpetus 1. ja 2. klassis

Õpime 1 kord nädalas suhtlemisõpetuse tunnis ennast ja teisi mõistma ja paremini hakkama saama. Tundi viib läbi koolipsühholoog ning osalevad väiksed grupid mitte kogu klass korraga.

• TORE tugiõpilaste koolitusel osalemine

Tugiõpilaste koolitus kestis 3 x 3 päeva (kokku 72 tundi). Osalesid Cristo Veber, Merit Hallang ja Mirell Ojassalu.

 

2009/2010 õppeaastal olnud üritused:

• Sotsiaalseid oskusi arendavad tunnid 1. klassis

Koolipsühholoog Kadri viis esimesel poolaasta 1. klassiga läbi üsna vabas vormis loovatele harjutustele ja tegevustele toetuvad tunnid sotsiaalsete oskuste (suhtlemine, grupis käitumine, reeglite järgimine jne) harjutamiseks. Eesmärk oli õpilastega tutvuda ning grupis ühistunnet tekitada. Teisel poolaastal jätkusid tunnid veidi akadeemilisemas õhustikus ning väikestes gruppides. Mängudele lisaks kasutati ka hindamist ja konspekte, mis oli lastele üllatuslikult meeltmööda. Tunnid toimusid esialgu lausa kolmes väikses grupis, laste arenedes jätkati kahes grupis.

Käsitletud teemad:

Mis on suhtlemine?; Tervitamine; Kuulamine; Komplimendid; Kuidas ma teistele paistan; Viisakas käitumine; Erinevustega arvestamine; Kiusamine koolis; Tüli

• Käitumiseteemaline foorumteatri etendus 1.-4. klassini

Algklasside õpetajad Kairi, Maie, Anne ja Triin ning koolipsühholoog Kadri korraldasid ühiste jõududega kevadel 2010 käitumiseteemalise etenduse, kus õpetajad said olla õpilaste rollis ning õpilased aktiivselt kaasa mõelda, omapoolseid lahendusi välja pakkuda ja läbi mängida.

This slideshow requires JavaScript.

• Koolikiusamise loengud 1.-4. klassini

Koolipsühholoog Kadri viis kevadel 2010 algklassides läbi koolikiusamist käsitlevad infotunnid, kus räägiti sellest, mis see kiusamine üldse on, kuidas seda ära tunda, milline üks kiusaja on ning miks ta kiusab ja mida kiusamise vastu ette võtta.

• Viisakuse ja ropendamise küsitlus 1.-9. klassis%d bloggers like this: