Tugimaterjalid

Lasteaiaõpetajale

Laste individuaalsuse toetamise tasandid

Lapse individuaalsuse kaart

Lapse arengu hindamise tabel

Tugimaterjal koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava juurde

Laste arendamine ja õpetamine didaktiliste mängude abil

Mõtlemise kujundamisest arenguliste erivajadustega lastel

Õpetajale

 

Õpilase iseloomustuse vorm

Laste individuaalsuse toetamise tasandid

INDIVIDUAALSUSE KAARDI PÕHI

Lisa A_Eneseteenindus ja motoorika, tunnetusprotsessid ja õpioskused, sotsiaalsed oskused, käitumine ja emotsioonid, isiksuse jooned

Lisa B_Õpilase suulise ja kirjaliku kõne hinnang

Lisa C_Matemaatiliste oskuste hinnang

Individuaalse õppekava koostamine

Õpilase emotsionaalse seisundi märkamine koolis

Raamat “Õppimine ja õpetamine esimeses ja teises kooliastmes”

Teatmik õpetajatele “Märka ja toeta last”. Sagedamini esinevad terviseseisundid ja puuded õpilastel.


%d bloggers like this: